ฟันผุ ดูอย่างไร | คลินิคทันตกรรม บ้านรักฟัน

ฟันผุ ดูอย่างไร | คลินิคทันตกรรม บ้านรักฟัน

ฟันผุ ดูอย่างไร | คลินิคทันตกรรม บ้านรักฟัน ฟันผุดูอย่างไร ฟันผุ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น สเตรปโตคอคไค (Streptococci) ที่อาศัยอยู่บนแผ่นคราบ จุลินทรีย์ในปากของเรา ย่อยสลายอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาลที่เกาะอยู่ตามชั้นเคลือบฟัน ซึ่งผลพวงจากการย่อยสลาย...