หลังจัดฟันเสร็จ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร | คลีนิคทันตกรรม บ้านรักฟัน

หลังจัดฟันเสร็จ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร | คลีนิคทันตกรรม บ้านรักฟัน

หลังจัดฟันเสร็จ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร | คลีนิคทันตกรรม บ้านรักฟัน 1. ต้องสวม รีเทนเนอร์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในปีแรกคนไข้หลายคนมักเข้าใจผิดว่า เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ฟันจะอยู่ตำแหน่งที่สวยงามแบบนี้เลย และไม่มีการเคลื่อนที่ของฟันอีกแล้ว ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด...
จัดฟัน กับข้อควรระวัง | คลินิคทันตกรรม บ้านรักฟัน

จัดฟัน กับข้อควรระวัง | คลินิคทันตกรรม บ้านรักฟัน

จัดฟัน กับข้อควรระวัง | คลินิคทันตกรรม บ้านรักฟัน สำหรับคนไข้ที่จัดฟัน มีเครื่องมือที่เรียกว่า ลวดจัดฟัน ยาง และแบร็คเก็ตอยู่ในช่องปาก ต้องมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งการดูแลทำความสะอาดฟัน ทั้งเปลี่ยนวิธีการแปรงฟันแบบใหม่ตรงบริเวณลวดจัดฟัน และการใช้เครื่องมือเสริม...