บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

เอ็กซเรย์ฟัน

บริการ เอ็กซเรย์ฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

ประมาณการค่าใช้จ่ายเอ็กซเรย์ฟัน

ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายเอ็กซเรย์ฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

บริการ
ค่ารักษา
เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ
120 บาท
เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์ใหญ่ ฟิล์มละ
500 บาท