บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

อุดฟัน เคลือบฟลูออไรด์

บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

อุดฟัน

เคลือบฟลูออไรด์

บริการ อุดฟัน เคลือบฟลูออไรด์

บริการ อุดฟัน

เคลือบฟลูออไรด์

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

ประมาณการค่าใช้จ่ายอุดฟัน เคลือบฟลูออไรด์

ประมาณการค่าใช้จ่าย

อุดฟัน เคลือบฟลูออไรด์

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

บริการอุดฟัน เคลือบฟลูออไรด์
ค่ารักษา
อุดฟันอมัลกัม (สีเงิน) ซี่ละ
500 - 1,000 บาท
อุดฟันสีเหมือนฟัน วัสดุฉายแสง ซี่ละ
800 - 1,500 บาท
อุดตกแต่งรูปร่างฟัน (Facing) ซี่ละ
1,000 - 1,500 บาท
อุดฟันปิดช่องฟันห่าง ช่องละ
1,600 - 2,500 บาท
ฉีดยาร่วมด้วยในการอุดฟัน ตำแหน่งละ
100 บาท
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก/ทาปลูออไรด์วาจิช ครั้งละ
400 - 500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ
400 บาท