บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

ฟันปลอมชนิดถอดได้

บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

ฟันปลอมชนิดถอดได้

บริการ ฟันปลอมชนิดถอดได้

บริการ

ฟันปลอมชนิดถอดได้

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

ประมาณการค่าใช้จ่ายฟันปลอมชนิดถอดได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ฟันปลอมชนิดถอดได้

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

บริการ
ค่ารักษา
ชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (TP) ซี่แรก/ซี่ต่อไป
1,800/300 บาท
ชนิดฐานโครงโลหะ (RPD) ค่าฐาน/ใส่ฟัน ซี่ละ
8,000/300 บาท
ฟันปลอมฐานทั้งปากอคริลิก เฉพาะบนหรือเฉพาะล่าง
9,000 บาท
ฟันปลอมฐานอคริลิกทั้งปาก(บน-ล่าง)
15,000 - 18,000 บาท