บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

ฟันปลอมชนิดติดแน่นและวีเนียร์

บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

ฟันปลอมชนิดติดแน่น และวีเนียร์

บริการ ฟันปลอมชนิดติดแน่นและวีเนียร์

บริการ

ฟันปลอมชนิดติดแน่น

และวีเนียร์

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

ประมาณการค่าใช้จ่ายฟันปลอมชนิดติดแน่นและวีเนียร์

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ฟันปลอมชนิดติดแน่นและวีเนียร์

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

บริการ
ค่ารักษา
ทำครอบฟันโลหะ (Non precious) ซี่ละ
6,500-8,000 บาท
ทำครอบฟันโลหะ (Palladium base) ซี่ละ
10,000 บาท
ทำครอบฟันแบบAll ceramic ซี่ละ
12,000 บาท
ทำครอบฟัน แบบ Composite Veneer ซี่ละ
5,000 บาท
ทำครอบฟันแบบ Ceramic Veneer ซี่แรก/ซี่ต่อไป
12,000/10,000 บาท
ทำสะพานฟัน
เริ่มต้น 20,000 บาท