บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

ฟอกสีฟัน

บริการ ฟอกสีฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

ประมาณการค่าใช้จ่ายการฟอกสีฟัน

ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายการฟอกสีฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

บริการ
ค่ารักษา
ฟอกฟันขาว (Home bleaching) 1 ชุด (ถาดฟอก+น้ำยา2หลอด)
3,000 บาท
ฟอกฟันขาว (Office bleaching)
3,999 บาท