บริการ ทันตกรรมบ้านรักฟัน

จัดฟัน

บริการ จัดฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

5 ขั้นตอน การจัดฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

N

01. นัดตรวจจัดฟัน

นัดตรวจจัดฟันกับหมอฟัน เพื่อพูดคุยรายละเอียด และปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือรักษา

ขั้นตอนที่ 1
N

02. ตรวจวิเคราะห์

หมอจัดฟันตรวจวิเคราะห์ดูว่า การจัดฟันจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2
N

03. เมื่อตัดสินใจ จัดฟัน

#ถ่ายรูปก่อนรักษา

#พิมพ์ปากทำโมเดลฟัน

#เอ็กซเรย์ 2 ฟิล์ม

ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3
N

04. เคลียร์ช่องปาก

ข้อมูลทุกอย่างจะถูกนำมาวางแผนการรักษา รวมถึงการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่านฟันคุด และอื่นๆ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายการรักษา

ขั้นตอนที่ 4
N

05. สรุปแผนการรักษา

ขั้นตอนนี้ เป็นการเริ่มต้นการจัดฟัน จะเริ่มต้นค่าใช้จ่ายการจัดฟันในขั้นตอนนี้ โดยสามารถเลือกรูปแบบการจ่ายเงินได้

ขั้นตอนที่ 5

ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดฟัน

ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายการจัดฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

บริการ
ค่ารักษา
จัดฟัน
เริ่มต้น 40,000 บาท
ถ่ายภาพวิเคราะรอยยิ้มและใบหน้าและทำแบบจำลองฟัน วางแผนการจัดฟัน
1,000 บาท
หมุดดึงฟัน Mini Screw,TAD ตัวละ
3,000 บาท
เครื่องมือพิเศษ Forsus ตัวละ
3,000 บาท
ทำรีเทนเนอร์แบบ ชิ้นละ
2,000 บาท

ทันตแพทย์ การจัดฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์

ทพ. ชาลี ชัยประสาธน์

หมอชาลี

ทพญ. มานิดา ชัยประสาธน์

หมอนก

ทพ. ณวัฒน์ แก้วมโณ

หมอต๊ะ

ทพ. ภวัต ไทยวงศ์

หมอป้อม

ตารางประจำการทันตแพทย์ด้านจัดฟัน

ทันตแพทย์อาจมีลาหยุดหรือสลับวันทำงาน เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

หมอชาลี
หมอนก
หมอต๊ะ
หมอป้อม
วันอาทติย์
Yes
เว้น วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน
วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน
วันจันทร์
Yes
Yes
วันอังคาร
Yes
Yes
วันพุธ
Yes
วันพฤหัสบดี
Yes
วันศุกร์
วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
วันเสาร์
วันเสาร์ที่ 3 และ 4 ของเดือน

รีวิว การจัดฟัน

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟัน

คลินิกทันตกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดย คุณหมอชาลี ชัยประสาธน์